Privacybeleid / Privacy Policy

Please scroll down for the English version

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen standaard netwerkinformatie over u, zoals uw IP-adres, geografische locatie, besturingssysteem, webbrowser, apparaattype en andere niet persoonlijk identificeerbare informatie die door uw webbrowser of besturingssysteem wordt verzonden wanneer u verbinding maakt met deze website. Wij verzamelen persoonlijke informatie van u wanneer u zich registreert voor een account op onze site of een bestelling plaatst.

Bij het bestellen of registreren op onze site, indien van toepassing, kan u worden gevraagd om uw: naam, e-mailadres, land of andere informatie in te voeren.

U kunt echter onze site anoniem bezoeken zonder u te registreren voor een account.

Externe leveranciers gebruiken cookies en andere volgmechanismen om advertenties op onze site weer te geven. Het gebruik van de DART-cookie door Google maakt het mogelijk om advertenties aan onze gebruikers weer te geven op basis van hun bezoek aan onze sites en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de privacyverklaring van Google ad en het inhoudsnetwerk te gaan ..

Waar gebruiken we uw informatie voor?

Alle informatie die wij van u verzamelen, kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

• Om uw ervaring te personaliseren (uw informatie helpt ons om beter in te spelen op uw individuele behoeften)

• Om onze website te verbeteren (we streven er voortdurend naar om ons website-aanbod te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen)

• Om de klantenservice te verbeteren (uw informatie helpt ons om effectiever in te spelen op uw klantenserviceverzoeken en ondersteuningsbehoeften)

• Om transacties te verwerken Uw informatie, publiek of privaat, zal zonder uw toestemming niet worden verkocht, geruild, overgedragen of doorgegeven aan een ander bedrijf, anders dan met de uitdrukkelijke bedoeling het gekochte product of de gevraagde dienst te leveren. • Om een ​​wedstrijd, promotie, enquête of andere site-functie te beheren

• Periodieke e-mails verzenden Het e-mailadres dat u opgeeft, wordt gebruikt om u informatie, bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie, etc. te sturen.

Opmerking: als u zich op enig moment wilt uitschrijven voor het ontvangen van toekomstige e-mails, voegen wij gedetailleerde afmeldinstructies toe aan de onderkant van elke e-mail. Om te voldoen aan wetshandhavingsverzoeken We zullen voldoen aan alle verzoeken van rechtshandhavingsinstanties voor gegevens die zijn verkregen uit uw interactie met deze website en zullen misdaden melden die zijn gepleegd op of tegen deze website, zijn personeel of bezoekers aan de betreffende autoriteiten. Als u tijdens uw gebruik van deze website een misdaad of burgerlijke overtreding begaat, behouden wij ons het recht voor om alle gegevens die u hier hebt verkregen te gebruiken om civiele en / of strafrechtelijke aanklachten tegen u te bestrijden.

Hoe beschermen we uw informatie?

Wij implementeren een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te handhaven wanneer u een bestelling plaatst of toegang tot uw persoonlijke gegevens.

We bieden het gebruik van een beveiligde server. Alle geleverde gevoelige / kredietinformatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL) -technologie en vervolgens versleuteld in onze Payment Gateway-providersdatabase om toegankelijk te zijn voor diegene die zijn gemachtigd met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, en zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden.

Na een transactie worden uw persoonlijke gegevens (creditcards, burgerservicenummers, financiën, etc.) niet opgeslagen op onze servers.

Gebruiken we cookies?

Ja (Cookies zijn kleine bestanden die een website of een serviceprovider via uw webbrowser naar uw computers brengt via de webbrowser) waarmee de sites of serviceproviders-systemen uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden

We gebruiken cookies om ons te helpen de items in uw winkelwagen te onthouden en verwerken, uw voorkeuren te begrijpen en op te slaan voor toekomstige bezoeken, advertenties bij te houden en verzamelde gegevens over siteverkeer en site-interactie samen te stellen, zodat we betere site-ervaringen en hulpmiddelen kunnen bieden in de toekomst. We kunnen een contract afsluiten met externe serviceproviders om ons te helpen onze bezoekers beter te begrijpen. Het is deze serviceproviders niet toegestaan ​​de door ons verzamelde informatie te gebruiken, behalve om ons te helpen ons bedrijf te leiden en te verbeteren.

Mogen we informatie vrijgeven aan externe partijen?

Wij verkopen, verhandelen of geven uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen onze website te gebruiken, ons bedrijf te leiden of u van dienst te zijn, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer we van mening zijn dat vrijgave geschikt is om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid te handhaven of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen. Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of andere vormen van gebruik.

Uw IP-adres wordt niet beschouwd als persoonlijk identificeerbare informatie aangezien het een rechterlijk bevel zou vereisen om uw identiteit te bepalen op basis van uw IP-adres. Daarom wordt uw IP-adres bekendgemaakt aan externe partners of aan het publiek in het algemeen, naar goeddunken van de administratie van deze website.

Links van derden

Af en toe, naar eigen goeddunken, kunnen we producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. We zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en alle feedback over deze sites te verwelkomen.

GDPR-conformiteit

Gebruikers kunnen hun persoonlijke accountgegevens op elk gewenst moment wijzigen door in te loggen en naar de pagina “Uw profiel” bovenaan de rechter menubalk te gaan. We zullen u binnen 72 uur op de hoogte brengen van een datalek. We handhaven een beleid voor gegevensbewaring waarin de bewaartermijn voor persoonlijke gegevens wordt beschreven op basis van onze analyse van hoe lang de specifieke gegevens redelijkerwijs nodig zijn voor juridische of zakelijke doeleinden. Wanneer we geen persoonlijke gegevens meer nodig hebben, verwijderen of verwijderen we deze veilig. Geaggregeerde gegevens, die een apparaat / browser (of individu) niet kunnen identificeren en die worden gebruikt voor rapportage en analyse, worden zo lang als commercieel noodzakelijk is gehandhaafd. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar redactie@novapost.nl naar de onderwerpregel “ATTN: gegevensbescherming”. Sta maximaal 14 dagen toe voor een reactie.

Log en gebruiksgegevens

We kunnen informatie vastleggen wanneer u deze website bezoekt of bekijkt. Dit kunnen uw IP-adres, user-agent-tekenreeks, browsertype, besturingssysteem, verwijzings-URL’s, apparaatinformatie (bijvoorbeeld apparaat-ID’s), bezochte pagina’s, links waarop is geklikt, de gevraagde URL, hardware-instellingen, zoektermen, enz. zal alle verzamelde IP-adressen verwijderen die aan een dergelijke weergave zijn gekoppeld, typ alleen browsen “http-verzoekgegevens” na een jaar.

Als u gegevens op deze website plaatst in de vorm van inloggen op uw account, een nieuwe thread indienen (onderwerp), antwoordt op een bestaande thread, stem, tarief, enz. Blijft het IP-adres gekoppeld aan die “http-post” interactie in onze database zolang het bijbehorende gepubliceerde materiaal beschikbaar is voor de leden. Als een bericht wordt verwijderd, wordt het bijbehorende IP-adres binnen 100 dagen verwijderd. Als u van deze website bent uitgesloten, blijft uw IP-adres in onze database tot de volgende ban-reset die periodiek gebeurt.

Hoewel u ons levenslang royalty-vrije licenties verleent om uw berichten op deze website onder bepaalde omstandigheden te publiceren, zullen we het IP-adres of andere “persoonlijke gegevens” die aan een gebruikers-ID-nummer zijn gekoppeld, verwijderen uit onze database. Als u vindt dat u “persoonlijke gegevens” naar deze website hebt verzonden in de vorm van een bericht, kunt u dat bericht op elk gewenst moment bewerken door u aan te melden bij uw account.

Als u geen account op deze website hebt en informatie voelt die door u of door anderen is ingediend, worden bedragen als ‘persoonlijke gegevens’ zoals gedefinieerd door GDPR, zoals een naam, een thuisadres, een foto, een e-mailadres, bankgegevens, medische informatie, IP-adres, enz. U kunt verwijdering aanvragen en onmiddellijk aandacht krijgen door de functie “misbruik melden” naast elke post op onze website te gebruiken of contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar redactie@novapost.nl met het onderwerp “ATTN: gegevensbescherming” om uw zorgen kenbaar te maken.

Voorwaarden

De lezer is verantwoordelijk voor het onderscheiden van de geldigheid, feitelijkheid of implicaties van hier geposte informatie, hetzij fictief of op basis van echte gebeurtenissen.

Gebruikers worden aangemoedigd om om hun hersens te gebruiken en eigen vervolgonderzoek doen tijdens het lezen en posten op deze website. Novapost.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen of correcties aan te brengen en / of om berichten die op deze website zijn geplaatst zonder kennisgeving volledig te verwijderen. Bovendien wijst Novapost.nl alle aansprakelijkheid af voor schade die direct of indirect is opgelopen als gevolg van een bericht op deze website.

Deze site wordt aangeboden “zoals ze is” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. U mag er niet van uitgaan dat deze site vrij van fouten is of dat deze geschikt is voor het specifieke doel dat u in gedachten hebt bij het gebruik ervan. In geen geval kan Novapost.nl aansprakelijk worden gesteld voor enige speciale, incidentele, indirecte of vervolgschade van welke aard dan ook, of welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of winsten, ongeacht of deze zijn geadviseerd of niet mogelijkheid van schade, en van enige aansprakelijkheidstheorie die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of de prestaties van deze site of andere documenten waarnaar wordt verwezen door of die zijn gekoppeld aan deze site.

Redelijk gebruik kennisgeving: Deze site bevat mogelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal waarvan het gebruik niet altijd specifiek is geautoriseerd door de auteursrechthebbende. Gebruikers kunnen dergelijk materiaal beschikbaar stellen in een poging bewustwording en begrip van kwesties met betrekking tot burgerrechten, economie, individuele rechten, internationale zaken, vrijheid, wetenschap & technologie, enz. Te bevorderen. Wij geloven dat dit een ‘fair use’ is van dergelijke auteursrechtelijk beschermde materiaal als bedoeld in artikel 107 van de US Copyright Law.

Op een bepaald moment fuseren de vrijheid van meningsuiting en de auteursrechtwetgeving. De volgende interpretatie van “Fair Use” en daarop volgend postingbeleid is ontwikkeld met de hulp van een gekwalificeerde juridische raad, we zijn echter geen advocaten en kunnen u geen juridisch advies geven over de grenzen van “Fair Use”

In overeenstemming met in de branche geaccepteerde best practices vragen we dat gebruikers hun auteursrechtelijk beschermd materiaal beperken tot het kopiëren van de betreffende delen van het artikel dat u wilt bespreken en niet meer dan 50% van het bronmateriaal, een link naar het oorspronkelijke artikel en geef je originele opmerkingen / kritiek in je bericht op met het artikel.

Hoewel juridisch elke situatie onafhankelijk wordt beoordeeld op basis van richtlijnen die opzettelijk open zijn gelaten voor interpretatie, zijn we van mening dat dit beleid over het algemeen “Redelijk gebruik” van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal vertegenwoordigt ten behoeve van educatie en discussie.

U bent verantwoordelijk voor wat u op internet publiceert. U moet er zeker van zijn dat elk auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u kiest voor publicatie op dit forum valt binnen de grenzen van “Redelijk gebruik” zoals gedefinieerd door de wet.

Als u een wettelijke auteursrechthebbende of een aangewezen agent voor dergelijke bent en u van mening bent dat een bericht op deze website buiten de grenzen van “redelijk gebruik” valt en op legitieme wijze inbreuk maakt op de rechten van u of uw klanten we kunnen worden gecontacteerd met betrekking tot auteursrechtelijke zaken op:

E-mail: redactie@novapost.nl

Wij zullen u de vereiste informatie verstrekken.

Voor een versnelde beoordeling en verwijdering van mogelijke schendingen van het auteursrecht moedigen we gebruikers en auteursrechthouders aan om de knop “Rapporteren” te gebruiken bij elk bericht dat op deze website wordt gepubliceerd.

“Safe Harbor” die procedures opmerkt zoals uiteengezet in de DMCA, is van toepassing op deze website met betrekking tot alle hier gepubliceerde berichten van derden.

Als een vermeende schending van het auteursrecht wordt gemeld, zullen we snel handelen om de toegang tot het betreffende materiaal te verwijderen of de toegang tot het betreffende materiaal te blokkeren. Het is ons strikte beleid om toegang tot accounts van herhaalde auteursrechtschenders uit te schakelen. We zullen ook het IP-adres van recidivisten verbieden toekomstige berichten op deze website te plaatsen, met of zonder een geregistreerde account.

Alle materiaal van derden dat op deze website wordt geplaatst, is auteursrechtelijk beschermd door de respectieve eigenaren / auteurs. jdreport.com maakt geen aanspraak op copyright op dergelijk materiaal.

Houd er rekening mee dat berichten die naar aanleiding van een bericht op deze website worden verzonden, openbaar ter beoordeling van de overheden kunnen worden geplaatst.

We behouden ons het recht voor om toegang tot deze website door een persoon of organisatie te allen tijde en om welke reden dan ook of zonder enige reden te blokkeren.

1. AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Op grond van de aangeboden informatie dienen (derhalve) geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Novapost.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info…), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door Novapost.nl geplaatste berichten. Dit ongeacht of Novapost.nl zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via Novapost.nl werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

2. AUTEURSRECHT

Novapost.nl respecteert de bestaande auteursrechten en houdt hiermee rekening bij het plaatsen van nieuwsberichten.
De reproductie, het downloaden en kopiëren van de nieuwsberichten en korte aanhalingen uit artikels, is toegestaan zonder toestemming mits met bronvermelding. Ingeval de mogelijkheid bestaat uw eigen bijdrage aan onze website te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of minstens de nodige voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt bekomen.
In ieder geval vrijwaart u Novapost.nl tegen aanspraken van derden.

3. AANBRENGEN VAN EEN LINK NAAR EEN WEBSITE
Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar Novapost.nl mag. Het volledige URL-adres van de website Novapost.nl moet wel duidelijk zichtbaar zijn.

Novapost.nl is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen Novapost.nl en de beheerders van die andere site.

Novapost.nl geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren.

Evenmin onderschrijft Novapost.nl hiermee de producten of diensten beschreven op deze site.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats. Novapost.nl zal beschermd worden tegen en gevrijwaard worden van gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van tekortkomingen inzake de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website, het bestaan of het gebruik ervan of elke inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wij behoudens ons op het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

Deze disclaimer kan op elk moment worden gewijzigd.

Uw toestemming

Door onze site te gebruiken, stemt u in met ons online privacybeleid.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren en / of de wijzigingsdatum van het Privacybeleid hieronder bijwerken.

Privacy Policy for Novapost

At Novapost.nl, accessible from www.novapost.nl, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Novapost.nl and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Novapost.nl. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Information we collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

  • Provide, operate, and maintain our website
  • Improve, personalize, and expand our website
  • Understand and analyze how you use our website
  • Develop new products, services, features, and functionality
  • Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the website, and for marketing and promotional purposes
  • Send you emails
  • Find and prevent fraud

Log Files

Novapost.nl follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, Novapost.nl uses “cookies”. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

Google DoubleClick DART Cookie

Google is one of a third-party vendor on our site. It also uses cookies, known as DART cookies, to serve ads to our site visitors based upon their visit to www.website.com and other sites on the internet. However, visitors may choose to decline the use of DART cookies by visiting the Google ad and content network Privacy Policy at the following URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Our Advertising Partners

Some of advertisers on our site may use cookies and web beacons. Our advertising partners are listed below. Each of our advertising partners has their own Privacy Policy for their policies on user data. For easier access, we hyperlinked to their Privacy Policies below.

Advertising Partners Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of Novapost.nl.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Novapost.nl, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Novapost.nl has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

Novapost.nl’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites.

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)

Under the CCPA, among other rights, California consumers have the right to:

Request that a business that collects a consumer’s personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.

Request that a business delete any personal data about the consumer that a business has collected.

Request that a business that sells a consumer’s personal data, not sell the consumer’s personal data.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

Novapost.nl does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, we advise you to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately, after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?